ring oss på

0481-49 60 00

Solcellspaneler i Nybro

Vi i Sverige och världen måste bli mindre beroende av diesel och bensin, så kallade fossila bränslen. De energikällor vi bör använda oss mer av är energikällor som kommer från vatten, vind och sol. Framförallt är det solenergi som vi bör bli bättre på att ta tillvara på. För att ta tillvara på solenergin krävs det att solcellspaneler installeras på fastighetens tak.

Få din kostnadsfria offert

Vi återkommer inom kort

Varför ska man välja solenergi och solceller?

Till skillnad från vatten och vind, behöver man inte ändra i naturen för att ta tillvara på energin. Det som krävs är ett tak, solceller och en elektriker med stor erfarenhet, så har man allt för att ta tillvara på solenergi. Solenergi är både miljövänligt och förnybart, detta innebär att det inte släpps ut farliga ämnen som skadar miljön och människor runtomkring. Solenergi tar heller aldrig slut, allt detta gör att solenergi är den energikälla som flest bör investera i.

När det kommer till livslängden på solceller, finns det exempel på satelliter och fyrar som har haft kvar samma solpaneler i över 40 år. 

Att solceller och solenergi skulle vara viktiga för framtiden, var något som vi på Elektrikerna i Nybro förstod tidigt, det är därför som vi sedan länge varmt rekommenderar och installerar solpaneler på olika tak.

Hur elektricitet skapas med solcellspaneler

I solpanelers solceller finns det kisel som är ett halvledarmaterial, solljuset som träffar solcellerna får elektronerna i halvmaterialet att böra röra sig, denna rörelse genererar likström. Denna likström leds sedan genom en kabel till en växelriktare som omvandlar likströmmen till användbar växelström, som går att ansluta till fastighetens elnät.

Statligt stöd för installation av solceller

Mellan åren 2018–2020 har staten avsatt runt en miljard kronor varje år i investeringsstöd för solpaneler. Detta gör staten för att få fler privatpersoner, bostadsföreningar och företag att installera solcellspaneler. Stödet är på 20 procent och går att använda på hela solcellspanelinstallationen. Viktigt att tänka på är att investeringsstödet inte går att kombinera med ROT-avdraget.

Våra tjänster

kontakta oss

Vår adress:

Madessjövägen 3, 382 45 Nybro

Ring oss:

0481-49 60 00

Hur mycket kostar ditt projekt?